α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol

In stock
Note:
All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Synonyms :(±)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine; 3-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol; 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine; 3-Methylamino-1-phenylpropanol; N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)methylamine; N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine; N-Methyl-3-phenyl-3-

α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol (Fluoxetine EP Impurity A(Atomoxetine Related Compound A)) is an aromatic amino alcohol used as an initiator in radical addition reactions with tetrahalomethanes. This compound is found as an impurity in fluoxetine (F597100).

More Information
SKU RCLST021682
CAS number 42142-52-9
Molecular Formula C10H15NO
Catalog Number RCLST021682
Chemical Name α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol
Synonyms (±)-N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine; 3-(Methylamino)-1-phenyl-1-propanol; 3-Hydroxy-N-methyl-3-phenylpropylamine; 3-Methylamino-1-phenylpropanol; N-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)methylamine; N-Methyl-3-hydroxy-3-phenylpropylamine; N-Methyl-3-phenyl-3-
Boiling Pt No Data Available
Molecular Weight 165.23
Melting Pt 57-61°C
Storage Condition Refrigerator
Stability No Data Available
Appearance Off-White to Pale Yellow Solid
Solubility DMSO (Slightly), Methanol (Slightly)
HS Commidity Code 2922.29.8190