7β-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid tert-Butyl Ester

In stock
Note:
All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Synonyms :[6R-[6α,7β(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester

A Cefotaxime (C242950) derivative, with antibacterial activity. An intermediate in the preparation of Ceftazidime (C244100).

More Information
SKU RCLST053036
CAS number 98382-95-7
Molecular Formula C23H29N5O9S2
Catalog Number RCLST053036
Chemical Name 7β-[(Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(1-carboxy-1-methylethoxyimino)acetamido]-3-acetoxymethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
Synonyms [6R-[6α,7β(Z)]]-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
Boiling Pt No Data Available
Molecular Weight 583.63
Melting Pt No Data Available
Storage Condition -20°C Freezer, Under inert atmosphere
Stability No Data Available
Appearance Beige Solid
Solubility No Data Available