α-Artemether-d3

In stock
Note:
All Products are stable to be shipped at room temperature, unless otherwise specified.
Synonyms :(+)-α-Artemether-d3; SM 229-d3; α-Artemether-d3; α-Dihydroartemisinin Μethyl-d3 Εther; (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-d3

Labelled Derivative of Artemisinin (A777500). Shows antimalarial and antifungal activity.

More Information
SKU RCLST214777
CAS number 93861-34-8
Molecular Formula C16H23D3O5
Catalog Number RCLST214777
Chemical Name α-Artemether-d3
Synonyms (+)-α-Artemether-d3; SM 229-d3; α-Artemether-d3; α-Dihydroartemisinin Μethyl-d3 Εther; (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin-d3
Boiling Pt No Data Available
Molecular Weight 301.39
Melting Pt 94-97°C
Storage Condition Refrigerator
Stability No Data Available
Appearance Off-White to Pale Yellow Solid
Solubility Chloroform, Ethyl Acetate, Methanol
HS Commidity Code 2932.99.6100